BİZDEN HABERLER >> Paslanmaz Çelik Özellikleri

Paslanmaz Çelik Özellikleri

Paslanmaz Çelik Özellikleri

PASLANMAZ ÇELİK ÖZELLİKLERİ:
KALİTE
ODA
SICAKLIĞINDA
YÜKSEK SICAKLIKTA
KULLANMA LİMİTİ
ÜRETİM
KULLANMA SAHASI
410
Zayii sulandırılmış asiller, klorlanmış veya havası alınmış sulara iyi dayanıklılık gösterir.
Yaklaşık 700 'C'ye kadar oksidasyona dayanıklılığı iyidir.
özellikle oksitleyici ortamda kloride çok hassastır.Duşuk sıcaklıklarda kırılgandır
200-300"C'lık on ısıtmadan sonra tig kaynağı yapılabilir 650"C'de tavlanır.
Petrokimya endüstrilerinde borulama ısı değiştirgeçlerinde ve rekuparatörlerinde;buhar ve su vanalarında
tillinglerinde.mutfak aletleri ve spor ekipmanlarında
420
Zayii sulandırılmış asitlere iyi dayanıklılık.su verme ve menevişleme sonrasında mükemmel mekanik özellikler gösterir.
Yaklaşık 700"C'ye kadar oksidasyona iyi dayanıklılık gösterir.
Özellikle oksitleyici ortamda kloride çok hassastır.Düşuk sıcaklıklarda kırılgandır.
200-300oC'lık ön ısıtmadan sonra tig kaynağı yapılabilir 650oC'de tavlanır.
Karbondioksit ve kirlenmiş petrol kuyularında dişli boru yapımında
430
Korozyoaa 410 ve 420 kaliteden daha iyi dayanıklıdır, Kloridsiz asit oksidasyonlarına iyi dayanıklılık gösterir.
800'C'ye kadar yüksek sıcaklık oksidasyona dayanıklılığı iyidir.
Oksitleyici ortamda kloride çok hassastır.Duşuk sıcaklıklarda kırılgandır
200-300"C'lık on ısıtmadan sonra tig kaynağı yapılabilir. 700-800"C'de tavlanır.
Yüksek sıcaklık.susuz ortamlarda petrokimya endüstrisinde ısı değiştirgeçlerinde ve ısı rekuparatorlerinde
446
 
Oksitlenme koşullarında 1050"C'ye kadar olan sıcak süllirik atmosferde ısı oksidasyona dayanıklılığı iyidir.
Düşük sıcaklıklarda kırılgandır
200-300"C'lık on ısıtmadan sonra kaynak yapılabilir.

Yüksek sıcaklıkta susuz ortam­larda petrokimya enduslriside ısı değiştirgeçlerinde ve ısı rekuparatorleride kullanılır. Süllür gazlarına dayanımı yüksektir.

304

Almosferik korozyona nötr nemli ortamlara alkalin korozyonuna kloridsiz asit ortamlarına karşı dayanıklılığı iyidir.Bütün sıcaklıklarında işlenebilir yumuşaktır

Yaklaşık 900"C'ye kadar yüksek sıcaklık oksidasyonuna karşı dayanıklı olup çok iyi mekanik ve sürtünme dayanıklılığına sahiptir.
600-800"C arasında özellikle oksitli ve sıcak nemli klorid ortamlarda iç yapı gerilme korozyon çatlağına sebebiyet verir.
Kaynak yapılabilir takat iç yapı
bozulabilir.Bukulebiliıve
genişlletilebilir.
Kimya;petrokimya ve kazanlarda boru ve ısı değiştirgeçlerinde, kullanılır.
Ev aletleri endüstriyel mutlaklar ve otomotiv sanayisinde
304L

304 kalitenin düşük karbonlu şeklidir Bu durum iç yapı değişmelerine karşı dayanımı yüksektir Özellikle nitrik aside karşı direnci iyidir.

900'C'ye kadar yüksek ısı oksidasyonuna karşı dayanıklılığı iyidir.
Sürtünme dayanıklılığı 500°C üzerinde garanti edilemez.
Gerilme korozyon çatlağına (SSC) karşı dayanıklılığı iyidir.
Isıl işlem yapmadan kaynak yapı labi I ir.bukulebilîr ve genişlletilebilir.

Kimya;petrokimya ve yiyecek endüstrilerinde boıu ve ısı değiştirgeçlerinde, süthane ekipmanlaıında.kağıt sanayi.nilıik asil unitelerinde.sabun ve deri sanayinde

321

304 kaliteye benzer genel korozyon özelliklerine sahiptir, iç yapı korozyonuna karşı has­sasiyeti titanyum stabilizasyonu ile giderilmiş Butun ısılarda yumuşaktır.

900'C'ye kadar yüksek sıcaklık oksidasyonuna karşı dayanıklı olup çok iyi mekanik ve sürtünme dayanıklılığına sahiptir.
Gerilme korozyon çatlağına hassastır.
Isıl işlem yapmadan kaynak yapılabilir.bukulebilir ve genişlletilebilir
Kimyaıpelrokimya sanayinde kazanlarda ve supeı ısıtıcılarda kullanılır.
316
Molibdenin varlığı nemli klorid çevrelerde haddeden çekilmiş 304 kaliteye nazaran her tur sıcaklıkta daha iyi cevap verir.
900"C'ye kadar olan sıcaklıklarda oksidasyona.gerek mekanik özelliği ve çekme mukavemeti iyidir.
Gerilme korozyon çatlağı (SSC) ve dahili korozyona karşı hassastır.
Tig veya Mig kaynağı yapılabilir, iyi bukülebilirve uzayabilir.

Sıcağa mukavim eşanjörlerde kimya sanayinde petrokimya ve gıda sanayinde kullanılan buhar kazanlarında meyve suyu ve likör üretimi ile et işleme ünitelerinde kullanılır.

316L
316 kalitenin düşük karbonlu kompozisyonudur.iç korizyona karşı duyarlı değildir. Butun sıcaklıklarda yumuşaktır.
Yaklaşık 900'C'ye kadar yüksek ısı oksidasyonuna karşı dayanıklılığı iyidir Fakat 5000 üzerinde sürtünme kabiliyeti düşüktür.
316 kalite gibi gerilme korozyon çatlağına duyarlıdır. Mekanik özellikleri 316 kaliteden daha azdır
Kaynak yapılabilir.bukulebilir vegenişletilebilir.
Kimya pelrokimya ve gıda endüstrisinde ısı değiştirgeç ve borularda suni ipek sanayi, süthane ekipmanları, nükleer mühendislik
316Tİ

316 kalitenin titanyum stabileli şeklidir.316 kaliteye benzer genel korozyon dayanıklılığına sahiptir, iç korozyona karşı duyarlı değildir.
Bütün ısılarda yumuşaktır.

900'C'ye kadar yüksek ısı oksidasyonuna karşı dayanıklılığı iyidir. Sürtünme kabiliyeti yüksektir
Gerilme korozyon çatlağına duyarlıdır.
Isıl işlem yapmadan kaynak yapılabilir.bukulebilir ve genişletilebilir.

Kimya pelrokimya ve gıda endüstrisinde boru ve ısı değiştirgeçlerinde kazan ve fırınlarda,vernik,sentetik reçine lastik ve motor yakıtı endüstrile­rinde pompa kompresör parçaları,nükleer mühendislik

309 ve 310
25/20 paslanmaz çelik ve düşük karbon içeriğiyle yüksek sıcaklıklarda ve nemli ortamlarda tercih edilir.

Tipik ateşe dayanıklı kalite yaklaşık 1100"C'ye kadar oksidasyona karşı mükemmel dayanıklıdır.800"C'ye kadar Sürtünme kabiliyeti yüksektir.

900"C'den fazla sıcaklıklarda devamlı çalışma durumunda sigma oluşumuna yol açar. Buda iç korozyona karşı duyarlı hale getirir.
Kaynak yapılabilir.lakat iç korozyon olabilir.
Kimya ve petrokimya endüstrisinde ısı değiştirgeçlerinde fırın tüplerinde.